نرم افزار چارتر

رسم نمودار انواع دیتالاگر ها

این نرم افزار با استفاده از پورت سریال اطلاعات دیتالاگر را دریافت نموده و رسم مینماید.

میتوان با این نرم دیتا را در قالب اکسل و یا سایر  فرمت ها ذخیره نمود.

و همچنین امکان کالیبراسیون انواع سنسور ها وجود دارد .

نحوه ارسال 16 عدد مقدار  بدین صورت است

DATA_0.00_0.00_0.00_0.00_0.00_0.00_0.00_0.00_0.00_0.00_0.00_0.00_0.00_0.00_0.00_0.00_

باود ریت نیز 9600  میباشد.

 

دانلود فایل

رمز: jetech-co.ir

 

برای اجرای صحیح این نرم افزار باید  dotNET Framework  روی سیستم نصب باشد.