اینترنت اشیا IOT

فروردین 31, 1398 علیرضا فتحی 0

اینترنت اشیا توصیف‌کننده سیستمی است که در آن اشیا در دنیای فیزیکی و با استفاده از حس‌گرهایی که درون اشیا قرار دارند یا به آن‌ها متصل هستند، از طریق فناوری‌های ارتباطاتی بی‌سیم و با سیم به اینترنت متصل شده‌اند و به تبادل اطلاعات می‌پردازند. این حس‌گرها می‌توانند  از انواع متنوعی […]

ذرات کوانتوم

بهمن 15, 1397 علیرضا فتحی 0

مطابق یکی از اصول بنیادی‌ علم فیزیک، دو مشاهده‌گر مختلف که یکی در قطار در‌حال‌حرکت حضور و دیگری در‌حال‌سکون روی زمین قرار دارد، برای توصیف حرکت توپ روی زمین از قوانین یکسانی استفاده می‌کنند؛ چراکه قوانین فیزیک از چهارچوب مرجع مستقل هستند و همواره برقرارند. در فیزیک، چهارچوب مرجع یا […]